Lepolife Oy
Maili Lepola

Yhteisövalmennus
Yksilövalmennus
Työhyvinvointi
Mittarit
Yhteistyöverkosto
Referenssejä
Yhteystiedot

Etusivulle

Maili Lepola


Henkilökuva

Maili toimii yritysvalmentajana; pääosissa työyhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointi, johtaminen, yhteistyö ja tiimityö sekä terveys, ravinto ja liikunta.


Työkokemus

Vuodesta 1996 oma valmennusyritys Lepolife Oy. 

Lepolife Oy toimii kiinteässä yhteistyössä muiden valmentajaverkkojen kanssa, esim. Johtamisvoima Oy ja MLP Oy, jossa Maili toimii mm. valmentajien valmentajana.

Valmentajakokemus erityisesti laajojen asiakaskohtaisten kehittymisprosessien konsultoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Painopistealueena johtaminen ja esimiestoiminta, strategiatyön tukeminen ja strategian jalkautus, tiimien toiminta ja kehittäminen, vuorovaikutustaidot, kehityskeskustelut ja työodotusten käsittely sekä kokonaisvalainen yhteisöjen ja yksilöiden työhyvinvoinnin kehittäminen.

Yksilöille kohdennettua valmennuskokemusta Mailille on kertynyt coachina ja mentorina. Maili on coachingin uranuurtajia Suomessa. Hän on Suomen Coaching-yhdistyksen perustajajäseniä sekä toimii SCY ry:n että SCY:n tuki Oy:n hallituksessa ja ECC 2007 tapahtumavastuuhenkilönä. Lisäksi Maililla on yli 10 vuoden kokemus toimimisesta ravitsemusvalmennuksen ja -koulutuksen parissa.

Hammaslääkärinä 1975-1997, jolloin oman praktiikan lisäksi perustanut kaksi hammaslääkäriasemaa ja vastannut näissä mm. henkilöstöjohtamisesta - 1989-1997 myös toimitusjohtajana. 28-vuoden yrittäjäkokemus.

Koulutus

Aikuiskasvatustieteen, johtamisen, psykologian, filosofian, tilastotieteen, markkinoinnin ym. opintoja yli 140 opintoviikkoa, Helsingin Yliopisto/avoin yliopisto, HKKK Pienyrityskeskus
Hammaslääketieteen lisensiaatti, HY
Liikunnan ammattitutkinto
NLP Master Practitioner
Elämäntaidon valmentajan ammattitutkinto (Global Life Skills Training)
Useita valmentaja- ja mentorikoulutuksia
Lukuisia ravintoon, liikuntaan sekä fyysiseen ja henkiseen terveyteen liittyviä kursseja
Useita kansainvälisiä kongresseja ja koulutuksia
Graduate Ann Arbor High School, Mi, USA, (w.h.)


Maili valmentajana

Maili on innostava, mukaansa tempaava, vuorovaikutteinen, asiantunteva ja aina valmennettavan yhteisön ja siinä toimivien yksilöiden tarpeet huomioon ottava huippuammattilainen. Mailin valmennuksissa sovitaan myös seurannasta, jolla varmistetaan haluttujen tulosten saavuttaminen.


Omat tuotteet

Ainutlaatuinen Työhyvinvoinnin mittaristo niin työyhteisöjen kuin yksilöiden työhyvinvoinnin kartoitukseen. Tällä taataan työhyvinvoinnin kehittämispanosten oikea kohdentaminen ja tulosten saavuttamisen seuranta.

Kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen perustuva Jalokivi-malli, jota voidaan käyttää niin yksilöiden kuin työyhteisöjen kehitysprosesseissa tasapainoisen ja tuloksellisen toiminnan kehittämiseen.


Harrastukset

Laaja-alaisesti ihmisen terveyteen liittyvät täydentävät hoitomenetelmät
Liikunta
Itsensä kehittäminen
Kirjallisuus

Copyright Lepolife Oy